Jak začít na sobě pracovat?

V minulém příspěvku jsem napsal, proč se vyplatí na sobě pracovat. Spousta lidí se po jeho přečtení zamyslela. A řekla si, dobře, ale zároveň – jak mám tedy začít na sobě pracovat? Pojďme se na toto téma podívat podrobněji.

Vytyčení cílů
V první řadě je potřeba si upřesnit, čeho chceme ve svém životě  dosáhnout. Zaměřte se na všechny oblasti vašeho života. Ať už jde o práci, zdraví, peníze či budoucí podobu vašeho partnerského vztahu. Čím podrobnější při jejich sepisování budete, tím lépe.

Cíle mám, co dál
Napište každý z těchto cílů na samostatnou stránku. Je důležité zaměřit pozornost na každý z těchto cílů zvlášť. Sami sebe se ptejte, proč jste konkrétního cíle nedosáhli. Zapisujte si vše, co vám o tom, proč nedosahujete konkrétního cíle, vaše hlava říká. Opět platí -čím podrobnější budete, tím lépe. V tuto chvíli jste si sestavili základní šablonu pro práci s vaší hlavou. S ní můžete začít dále pracovat v závislosti na metodě nebo způsobu práce, který zvolíte.

Volba metody
Hned na začátku musím říct, že neexistuje žádná univerzální metoda. Každému bude vyhovovat něco jiného. Je potřeba vyzkoušet, která metoda je pro mě tou nejlepší volbou. Já sám úspěšně používám svoji metodu energetického vkládání, kde pro dosahování vytyčených cílů využívám energetického pole člověka. Dokážu se dostat a odstranit i ty nejméně dostupné negativní zápisy hluboko v lidském podvědomí. Dosahuji tímto výborných výsledků i při práci s těmi klienty, kde jiné metody selhaly nebo nepřinesly očekávaný výsledek.

Pracovat sám nebo pod něčím vedením?
Pokud se rozhodnete pracovat s člověkem, který je v oboru osobního rozvoje opravdovým profesionálem, rozhodně se vám to vyplatí.  Nejenže dosáhnete mnohem rychlejšího a efektivnějšího posunu, ale hlavně v mnohém kratším časovém horizontu, než když na sobě budete pracovat sami. Na druhou stranu je potřeba investovat určitou částku ze svých peněz. Jaký způsob si vyberete, záleží samozřejmě jen a jen na vás.

Sledujte výsledky svojí práce
Jakmile začnete s vyhledáváním a odstraňováním negativních zápisů, které brání v dosažení vašich vytyčených cílů, je důležité si denně zapisovat pozitiva a negativa toho konkrétního dne. Tato každodenní analýza vám umožní snáze se orientovat v konkrétním tématu nezávisle na tom, zda pracujete sami nebo pod odborným vedením. Především vám však umožňuje průběžně sledovat výsledky vaší práce  v dlouhodobějším časovém horizontu.

Cíl znamená nestát namístě
Co říci závěrem? Práce na sobě vyžaduje vůli a vytrvalost. Některé věci, které brání dosahování vašich cílů, vám půjdou odstranit rychleji, některé pomaleji. Pokud to nevzdáte, výsledek se nakonec dříve nebo později dostaví. A vy se dostanete tam, kde chcete ve svém životě opravdu být.