Nevěřím si, a proto nedosahuji svých cílů

Poslední dobou za mnou přichází velká část klientů, kteří trpí nedostatkem sebedůvěry. Její nedostatek ovlivňuje mnoho oblastí lidského života. V osobním životě tito lidé často zůstávají v nefunkčních vztazích a nejsou schopni uskutečnit pozitivní změny. V pracovní oblasti se to projevuje nízkými pracovními pozicemi. Nebo neúspěchy v podnikatelských aktivitách.

Co je příčinou toho, že si nevěřím

Příčinou jsou nastavení, která vycházejí ze smyslových i mimo smyslových vjemů v  naší hlavě.

První vznikají  už v našem hlubokém dětství a  postupně se rozšiřují na základě našich dalších vjemů a zkušeností během života. Kombinací, které se navzájem ovlivňují, mohou být stovky.

Jako příklad uvedu dvě možnosti, které mají vliv na naší nízkou sebedůvěru. 

Rodiče nenechali v dětství  dítě projevovat jeho názor.  Zde vznikají zápisy typu:

  • To co říkám, nikoho nezajímá
  • Můj názor nemá hodnotu
  • To co řeknu, druhý  stejně shodí ze stolu
  • Na přemýšlení jsou ty druzí

Rodiče neustále dítě porovnávali s druhými dětmi a zdůrazňovali mu jeho nedostatky.

Zde vznikají zápisy typu:

  • Druzí jsou stejně lepší
  • Na druhé stejně nemám
  • Druhý se mnou stejně nebude nikdy spokojený
  • Jsem špatný

Jak se zbavit nedůvěry v sebe

V první řadě je důležité všechny tyto zápisy, které negativně ovlivňují náš život, vyhledat a trvale je odstranit. A to i včetně mimo smyslových zápisu. Záleží jen na vás, kterou cestou se pro jejich vyhledání a odstranění vydáte. Já k tomu úspěšně využívám svoji metodu energetického vkládání. K vyhledávání a odstraňování zápisů využívám energetického pole člověka, které se tvoří kolem každého člověka. Díky svým široce rozvinutým empatickým schopnostem jsem se s ním naučil efektivně pracovat.

Závěrem

Nízká sebedůvěra je největším zabijákem lidského potenciálu. Proto se vždycky vyplatí zapracovat na sobě, odstranit všechny bloky a pomyslné překážky, a tím plně rozvinout své schopnosti.