Manipulátoři strachu a jak se jich navždy zbavit

Bojíte se svého šéfa, partnera nebo dokonce sami sebe?  Pokud ano, čtete správný článek pro vás. Dnes se podíváme trochu do hloubky na téma strach a manipulace.

Co to je vlastně strach
Velice obecně se dá popsat takto. Někdo nám něco řekne, naznačí nebo jeho reakce neodpovídá tomu, co očekáváme. V tom okamžiku na základě jednoho nebo více těchto podmětů se v nás spustí proces, který nazýváme strach. Pokud nejsme vyloženě sado -masochisticky založení, tak si v tomto negativním pocitu určitě nelibujeme.

Jak pracuje manipulátor strachu
Musíme tyto typy lidi rozlišit na dvě skupiny. Ti, kteří s námi manipulují vědomě nebo podvědomě. Není potřeba rozebírat, která je z nich horší, protože obě jsou ve výsledku stejné. Mají totiž zásadní vliv na naši pohodu a náš klidný život. Doslova nám ho dokáží obrátit na ruby během chvíle. K tomu využívají zápisů v naší hlavě, které spouštění pocitu strach vyvolávají.

Jak tyto zápisy vypadají a kde vznikly
Můžeme si je představit jak řádky programu pro počítač. Mohou vypadat třeba takto:
Nikdy se z toho nevyhrabu – tento zápis vzniká z toho, že jsem viděl(a) v dětství  rodiče. kdy se jim nic dlouhodobě nedařilo.  Jak něco hned nejde, spouští existenční strach.
Lidé mi mohou ublížit– tento zápis může vzniknout tak, že jsem v dětství  viděl fyzické napadání mezi rodiči nebo  lidmi ve svém okolí. Spouští strach z toho, že druhého neodhadnu a ten mě zničí.
Zvýšený hlas znamená ohrožení – tento zápis vzniká většinou z toho, že jsme v dětství prožili silnou emoční hádku rodičů, která skončila fyzickým konfliktem nebo slovní agresí jednoho z rodičů. Výrazná změna intonace spustí strach, že přijde něco špatného.
Chlap je vždycky brutálnější – v dětství jsme třeba viděli silnou emoční slovní výměnu mezi rodiči. Kde otec používal podstatně hrubější a urážlivější slova než matka. Spouští strach, že proti chlapovi jako žena nemám šanci.
Žena není silná – vzniká třeba tak, že otec dokázal svými narážkami a ponižováním matku dohnat až pláči. Spouští strach z toho, že se budu muset druhému podrobit.
Rodinu je třeba udržet za každou cenu – vzniká tak, že v dětství se rodiče neustále hádali. Neměli spolu nic společného, a přesto se nedokázali rozejít. Spouští strach z bezvýchodnosti situace.
Pokud mě druhý neocení, jsem špatná – většinou vzniká z toho, že jsem viděl(a), že pokud čin nebo výkon druhého neocenil druhý, tak to nemělo hodnotu. Spouští strach z nedokonalosti.

Zápisy, které zde uvádím, jsou jen zlomkem zápisů, které vytváření pocitů strachu ovlivňují. Ve skutečnosti jsou jich stovky.

Jak se  těchto spouštěčů strachu zbavit
V první řadě musím říci, že zápisy na bázi strachu se velmi špatně vyhledávají, protože sídlí hlouběji v lidském podvědomí než většina ostatních emočních zápisů.  Důležité je, že to  jde. Využívám  energetické pole klienta, které tuto informaci vysílá, a na základě porovnání tohoto energetického pole s verbálním projevem klienta v daném okamžiku tyto zápisy vyhledávám. Poté klienta vedu tak, že si do svého energetického pole sám pod mým vedením vkládá opravné informace. Ty postupně oslabují jeho pocity strachu až do jejich úplného odstranění.

Závěr
Závěrem bych vám chtěl říci, že pokud jste se rozhodli nadobro skoncovat se svým strachem, tak to sice není úplně jednoduchá cesta, ale za tu vloženou námahu rozhodně stojí. A váš život se díky ní podstatně změní k lepšímu. Pokud si chcete tuto cestu urychlit a zkvalitnit, neváhejte se ke mně objednat a využít mých profesionálních služeb se zárukou spokojenosti.