Starší ženy opravdu nikdo nechce?

Mnoho žen, který vyhledali moji pomoc. Bylo na začátku přesvědčeno o tom, že o starší ženu, muži neprojevují zájem. Toto přesvědčení je potom drželo ve vztazích, které jim nevyhovovali nebo se v nich citili zoufalé a neštastné. Moje zkušenosti a výsledky z mojí praxe, ukazují na pravý opak tohoto mylného názoru. Starší ženy jsou minimálně stejně žádané jak mladší ženy. Tak co za tím vším tedy stojí?

Pravá příčina
Skutečnou příčinou vedoucí k tomuto přesvědčení u žen je kombinace tří faktorů. A to: nízkého sebevědomí, nejistoty a strachu ze samoty. V tomto kruhu se mnohé ženy stále točí a nemohou nebo neumějí z něho sami vystoupit. Na straně jedné by chtěli změnu v podobě nového partnera s kterým by mohli prožívat lepší život. Na straně druhé je kombinace( nízké sebevědomí,nejistoty a strach ze samoty) vracející je stále nazpátek.

Jak tedy z kruhu ven
Cestou je vyhledání a odstranění všech negativních zápisů v hlavě. Které toto vše u těchto žen způsobili. Já třeba k tomu úspěšně používám svojí metodu energetického vkládání. Ta, díky přímé práci s energetickými poli člověka, umožňuje rychle a efektivně vyřešit nejen tyto příčiny špatných nastavení. A čeho odstraněním těchto negativních zápisů dosáhneme?
Zvýší se sebevědomí.
Zmizí obavy z něčeho nového nevyzkoušeného.
Přestaneme se bát neúspěchu a samoty.
Zvýší se pozitivní vnímání okolního světa
Intenzita a tvar našeho energetické pole se změní
Tím se do reality u těchto žen dostanou i muži které, předtím neviděli nebo nevnímaly je jak potencionální partnery. Přestože se celou dobu pohybovali v jejich okolí.

Závěrem
Po odstranění těchto negativních zápisu zjistíme nejen, že muži mají o starší ženy opravdu zájem. Navíc se náš život díky změněnému nastavení naší hlavy. Posune blíže tomu ,kde chceme ve svém životě být.