Špatně navazuji vztahy

Určitě jste v dětství mnohokrát slyšeli tuto známou frázi: “S nikým se moc nebav, s cizími lidmi se přece nemluví”. Aniž byste si to uvědomovali. Tak vám tímto a mnoha dalšími informacemi. Vložili rodiče ve vašem dětství informaci do podvědomí o tom. Jak se v dospělosti budete seznamovat.

Jak vás to ovlivňuje

Velká většina klientů, kteří ke mně v poslední době přichází. Má problém se seznámením nebo navázáním vztahu, a to díky nastavením, které nabyli v dětství. Při prvním kontaktu s protějškem, který se jim líbí, nejsou buď schopni ze sebe vůbec vypravit jakékoliv slovo, a nebo jejich slovní reakce je taková, že druhého spíše odradí. Po několika takových nezdařených pokusech o seznámení, se většinou stávají ještě více a více uzavřenější.  Jsou pak odkázáni na seznamování se s lidmi ve svém bezprostředním okolí. Ti pro ně většinou nejsou vyhovující, mají však tu výhodu, že už je znají a jsou tak schopni s nimi navázat vztah. Tyto vztahy jsou z valné většiny nekompatibilní a brzy se rozpadají.

Co to způsobuje

Jak už jsem zmínil, rozhoduje nastavení vaší hlavy, vašeho podvědomí. To má zásadní vliv na to, jak s daným protějškem budete komunikovat. Je potřeba si uvědomit, že v jednom okamžiku komunikujeme s druhým protějškem verbálně i neverbálně. A že to, co vysíláme mimosmyslově, může být diametrálně odlišné od toho, co v daném okamžiku říkáme. Určitě jste si třeba všimli, že někteří lidé mohou verbálně vyslovit cokoliv a druzí to pozitivně přijímají. Jejich neverbální projev je pozitivně nastaven vůči neznámému okolí. A protože neverbální projev má podstatně větší váhu na naše navazování vztahu, mohou tito lidé říkat prakticky cokoliv a druzí je pozitivně přijímají.

Jak to tedy odstranit

Zní to poměrně jednoduše, správně to provést – je trochu složitější.
Je totiž potřeba proniknout do podvědomí a vyhledat zde všechna nastavení, které negativně ovlivňují vaší komunikaci. A postupně je opravit tak, aby váš verbální a neverbální projev byl druhými pozitivně přijímán. Tím se umožní bezproblémové seznamování. Já například pro odstraňování těchto problémů úspěšně využívám své metody energetického vkládání. Ta, díky přímé práci s energetickými poli, umožňuje rychle a efektivně vyřešit nejen tento druh špatných nastavení.

Co říci závěrem

Pokud odstraníte problémy se seznamováním, už nikdy nebudete trpět pocitem samoty. Zároveň budete ve vašem současném nebo budoucím vztahu mnohem svobodnější a klidnější. Vždy budete vědět, že pokud by vám současný vztah nevyhovoval, dokážete navázat vztah nový. Proto se vždy vyplatí na procesu našeho seznamování zapracovat.
Jaký způsob práce zvolíte vy, je ovšem jen na vás.
Budete-li chtít nebo potřebovat pomoci, obraťte se na mě, pomohu vám.

Pavel Vidlička