Mám strach z odmítnutí

Chcete oslovit ženu nebo muže, který se vám líbí, a máte strach, že vás odmítne.
Bojíte se druhému říci o pomoc, protože máte strach z odmítnutí. Stydíte se druhému říct, že něco nechápete, ať vám to vysvětlí ještě jednou? Tak čtete správný článek. Dnes se podíváme blíže na jeden z typů strachu, a to na strach z odmítnutí.

Co  to vlastně je strach z odmítnutí
Strach z odmítnutí je vlastně pocit, který vysílá naše hlava. Tento pocit nás paralyzuje  a neumožní nám uskutečnit žádnou akci. Teprve po jeho odeznění se naše myšlení opět vrací do normálu. Často je doprovázeno vnitřními otázkami typu:
Proč jsem ji nebo jeho neoslovil?
Proč jsem se k ničemu nezmohl?
Proč jsem se nezeptal?

V první řadě je potřeba si uvědomit, že tento pocit je výtvorem specifických zápisů v  podvědomí naší hlavy. Zápisů, které na první pohled vůbec nemusí mít žádnou souvislost. Dokonce se dá říci, že nemají  souvislost ani s častým odmítáním v dětství. Jdou mnohem hlouběji do podstaty našeho podvědomí. Je to vlastně určitá forma ponížení, která je umocněná obrovskou představou, co se stane když…… nás druhý odmítne.

Jak to vzniká
Je mnoho způsobu, jak tyto typy strachů v našich hlavách vznikají. Velice jednoduše se dá říci, že tvůrcem těchto strachů je naše dětská představivost v kombinaci se schopností  kombinatoriky naší hlavy. Více si to můžeme přiblížit třeba na tomto příkladu. Malé dítě slyší maminku: „Jestli ty hračky nesrovnáš pořádně, tak se bude maminka zlobit. A bude to mnohem horší než posledně.“ V daném okamžiku může nastat souběh těchto událostí a vjemů: dítě si vzpomene, jak se maminka posledně zlobila a představí si, jak by to mohlo být ještě horší. U toho si dále vzpomene na to, jak se máma naposledy hádala s tátou, jak na sebe křičeli, a máma byla na tátu zlá. Výsledkem je,  že si vytvoří v hlavě souběh několika představ spojených se silnou  negativní emocí, a zápis o strachu je na světě. Ten se bude spouštět z podvědomí pokaždé, když tento již dospělý člověk nebude vnímat  jistotu stoprocentně kladné odpovědi od druhého. A kdo z nás si hned v dospělosti dokáže vzpomenout, že když byl malý, že ho maminka kárala za rovnání hraček. A co u toho prožíval…

Jak tyto typy zápisů odstranit
Z vlastní zkušenosti vím, že zápisy na bázi strachu se velice špatně vyhledávají. Můžete je samozřejmě zkusit najít a odstranit sami. Přesto vám v tomto případě doporučuji využít pomoci profesionála.  A to z toho důvodu, protože jsou zapsány hluboko v našich podvědomých vrstvách. K jejich vyhledávání a odstranění osobně úspěšně využívám svoji metodu energetického vkládání, s níž se dostávám  hluboko do podvědomí klienta. Rychlost odstranění těchto zápisů je ovlivněna množstvím a hloubkou jejich umístění v podvědomí.

Závěr
Co k tomu říci závěrem? Všechny výše zmíněné zápisy lze odstranit, někdy to jde rychleji jindy pomaleji. Důležité je, že na konci se výsledek vždy dostaví a klient začne žít novým a plnohodnotným životem bez zbytečných strachů.