Mezi lidmi se cítím jak v minovém poli

Obrátil  se na mě klient, který trpěl silnými pocity samoty. Mezi lidmi se necítil dobře a v kolektivu prožíval silné pocity stísněnosti a strachu. Řekl mi doslova, že se mezi lidmi cítí jak v minovém poli. Přestože byl vzdělaný a chytrý, pracoval ve fabrice na úrovni dělnické profese, na vyšší pozici si vůbec netroufal. Začali jsme spolu pracovat a postupně přepisovat negativní zápisy v jeho hlavě. Záhy jsem si všimnul prolínání dvou  linií zápisů, které silně ovlivnily život klienta.

První linií byly zápisy od klientovy babičky, která ho často v raném dětství hlídala, protože rodiče byli dost pracovně vytíženi. Žila totiž téměř celý svůj život v osamění s negativním pohledem na svět.

Od ní mimo jiné získal tyto zápisy:

 • venku je nebezpečný prostor
 • oslovit cizího člověka je divné
 • s cizími lidmi se nebaví
 • s cizím se cítím špatně
 • kdokoliv cizí mi může ublížit
 • s cizím se nemám co říci
 • jen doma je bezpečno
 • když na sebe upoutám pozornost, lidi mě zneužijí
 • je lepší se neprojevovat
 • když vystoupím z řady, druhý mě srazí
 • být sám je bezpečnější
 • s cizím se bavím, jen když není jiná možnost
 • pro druhého nejsem vítaný

Druhou linii tvořili rodiče.

Otec
byl sice šikovný řemeslník, zároveň však neuměl svoji práci prodat. Na základě toho si klient jako malý zapsal například tyto negativní zápisy o práci:

 • když si řeknu druhému o peníze, budou z toho problémy
 • peníze vyvolávají konflikty
 • když druhý stupňuje nátlak, já musím ustoupit
 • pro peníze se musí tvrdě pracovat
 • peníze jsou výsledkem těžké práce
 • druhý mě může o peníze obrat
 • za svoji práci nemusím dostat zaplaceno
 • práce mě nenaplňuje

Matka
trpělivě snášela otcovi  frustrace z jeho neúspěchu, který si vybíjel na ní včetně urážlivých poznámek na její vzhled. Zde vznikla spousta zápisů o neuznání druhými:

 • druhý mě nebere
 • druhý mě nerespektuje
 • pro ostatní jsem navíc
 • ať udělám cokoli, je to špatně
 • jakékoli moje snažení je marné
 • svůj život přežívám
 • můžu říct něco blbě

Z těchto dvou silných linií  vzniklo  přes 3000 negativních nastavení, které zásadně ovlivňovaly život klienta.

Čeho jsme po jejich přepsání docílili?

Klient se začal mezi ostatními lidmi cítit přirozeně dobře a nemá problém s komunikací. Díky tomu už nemá problém pracovat s lidmi a řídit jejich práci. To ho posunulo do manažerské pozice s  trojnásobným platem od momentu, kdy jsme spolu začali pracovat. A podle posledních zpráv od něj je ve hře povýšení na ještě vyšší pracovní pozici.